Aslan Burcu Ve Özellikleri (23 Temmuz-22 Ağustos)


Aslan Burcu Ve Özellikleri, Aslan Burcu Kadını, Aslan Burcu Erkeği, Aslan
Burcu
Karakterleri, Günlük Aslan Burcu, Haftalık Aslan Burcu , Aşk Ve Aslan
Burcu, Aslan Burcu Ve Cinsellik, Aslan Kadını Ve Erkeği, Aslan Kimlerle
Anlaşır,
23 Temmuz-22 Ağustos Aslan Burcunun Özelliklerini Öğren, Aslan Burcu Özelliği

Nedir

Aslan burcu olanlar yaz ortasında ve güneşin dünya
üzerinde en fazla gücünü gösterdiği günlerde dünyaya gelirler. Aynı,
güneşin bu hali gibi, onlarda insanlara güçlerini gösterip, sözlerini
daha fazla dinletmek için çaba gösterirler. Yöneticilik aslan burcunun özellikleri arasında önemli bir yer tutar. Bu özellikleri sayesinde daha küçük yaşlardan itibaren arkadaşları ve hatta ailelerini yönetmeye başlarlar. Ebeveynlerin aslan çocuklarının bu yapılarına karşı hassas olmaları ve onları zorlamamaları
önemlidir. Çünkü yönetme arzusu onların engel olamadıkları bir
duygudur. Eğer fikirlerine değer verilmez, baskıya maruz bırakılırlarsa,
zor kullanır ve bütün duvarları yıkabilirler.
Aslan burcu olanlar öğrencilik hayatlarında sınıf başkanı, oyunlarda kral yahut kraliçe olurlar. Oyun dahi olsa yönetilmekten hoşlanmazlar.
Sıcak kanlılık ve duygusallık ta, aslan burcunun özellikleri arasında
sayılabilir. Güneşin yönettiği bu insanlar büyük kırılmalar
yaşamamışlarsa çok sıcakkanlı olurlar. Kolay iletişim
kurar, çabuk samimi olurlar. Kısa zamanda her girdikleri ortamda ilgiyi
üzerlerine toplarlar. Aslanların kendilerine saygıları çok fazladır.
Kendilerine duydukları bu saygının aynısını çevrelerinden de beklerler.
Zaten saygısızlığı asla kabul etmezler.
Her hangi bir şeyi gösterişli hale getirmek ya da öyleymiş gibi sunmak ta aslan burcunun özellikleri arasındadır. Aslanlar yapıları itibarı ile gösterişten ve gösterişli şeylerden hoşlanırlar. Bu yüzden onları bir şeyleri aktarırken biraz abartılı bulabilirsiniz.
Duygu ve düşüncelerini anlatırken de aynı tutumu sergileyebilirler.
Aslanların bu huyları çevrelerince hemen keşfedilir ve genellikle
zararlı olarak görülmez.


Aslan Burcunun Temel Özellikleri


Aslan burcunu tanımlayan on temel özellik:

 1. Yöneticilik ve organizasyon kabiliyeti: Aslan burcu olanlar cesur ve atılgan
  bir yapıya sahiptirler. Yöneticilik onların doğuştan gelen bir
  özelliğidir. Otoriter yapıları onları hem iyi bir yönetici ne hem de
  organizatör yapar. Planlama ve motivasyon konusunda da oldukça
  başarılıdırlar.
 2. Gurur: Gurur aslan burcunun en temel özelliklerinden birisidir. Asla kimseden yardım almaktan hoşlanmazlar. En insani yardımlaşmalar bile bir anda aslanlar için gurur meselesi olabilmektedir. Bu gurur bazen kibre de dönüşebilir.
 3. Konfor tutkusu: Aslanlar konforlu bir yaşam tarzından hoşlanırlar. Hangi kültür ve ekonomik seviyede olurlarsa olsunlar, imkanları ölçüsünde konforlu bir hayat sürerler.
 4. Duygusallık: Aslanlar romantizme meyillidirler. Aşırı hassas ve duygusal bir yapıya sahiptirler. Çabucak kırılırlar. Tepkileri de aşırı olur. Çabucak hiddetlenirler. Sinirli iken yaptıklarından pişmanlık duyarlar.
 5. Sabit fikirlilik: Kendi fikirlerini başkalarına kabul ettirme konusunda ısrarcıdırlar. Genellikle kendi fikirlerini doğru kabul ederle ve kolay kolay fikirlerini değiştirmezler.
 6. Alicenaplık: Yüce gönüllülük, cömertlik ve yardımseverlik, aslan burcunun özellikleri arasındadır. Aslanlar başkalarına yardım etmek, onların sorunları ile ilgilenmekten zevk alırlar.
 7. Yavaş ama doğru karar alma: Aslanlar acele karar verme konusunda başarılı değildirler. Genelde yavaş karar verirler ama kararları çoğunlukla doğrudur. Aldıkları kararı uygulama ve uygulatma konusunda da son derece ısrarcı olurlar.
 8. Samimiyet ve dostluk: Aslan burcunun özellikleri itibarı ile ikiyüzlülükten nefret ettiğini söyleyebiliriz. Aslanlar düşündüklerini açıkça söylerler ve her kesinde böyle olmasını beklerler. İlişkilerinde sıcak ve sevgi doludurlar.
 9. Enerji ve dinamizm: Güneşin yönetiminde olmaları sebebi ile enerjileri sürekli yenilenebilir özelliktedir. Güçlü yapıları uzun süre çalışabilmelerine olanak tanımaktadır.
 10. Sorun çözme: Aslan burçları sorun çözme konusunda son derece yaratıcıdırlar. Büyük bir fikir zenginliğine sahiptirler ve en zor problemleri çözerken dahi sakin ve kendilerinden emindirler.


Aslan Burcunun Uyum Özellikleri


Malum her burcun kendine has özellikleri var. Bu özellikler burçların dünyaya bakış açısını
ve olaylara karşı olan değer yargılarını belirliyor. İşte uyum
analizleri de bu özelliklere göre yapılıyor. Astrolojik veriler
dahilinde yapılan uyum analizleri %100 bir kesinlik ifade etmeseler de, önemli ip uçları veriyorlar. En azından o burcun özellikleri arasındaki olmazsa olmazlar ve tolere edilebilecek olanlar, belirlenmiş oluyor.
İlişkiler konusunu bir çok etkileyen faktör vardır. Astrolojik
veriler dışında değerlendirilmesi gereken bu konular, gelenekler,
yetişme tarzı ve bölgesi, şartlanmalar gibi önemli etkileyicilerdir.
Bunun dışında, sahip olunan imkanlar da, davranışları
etkileyebilmektedir. Örneğin, aslan burcunun özellikleri arasında
bulunan lükse düşkünlük, ancak imkanlar ölçüsünde
değerlendirilebilecek bir konudur. Aslan burcunun bu özelliğini okurken,
onun savurgan olduğu kanaatine varılmamalı, aslanların imkanları
ölçüsünde bir tutum takındıklarını dikkate almalıdır.
Sitemizde yer verdiğimiz aslan burcunun uyum özellikleri genel
astrolojik kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Aslan burcunun diğer on
bir burçla olan uyum analizleri, hem aslan burcunun özellikleri ve hem
de diğer burçların astrolojik özellikleri dikkate alınarak
yapılmaktadır.


Aslan Burcunun Gösteriş Özellikleri


Aslan burcu olanlar kendilerini sürekli bir sahnede gibi görürler. Sanki
her kes onları izliyor, hareketlerini takip ediyor gibidir. Aslanlar da
bu duruma uygun hareket ederler ve her hareketlerine bir gösteriş durumu hakimdir. Aslan burcunun özellikleri arasında çok dikkat çeken bu durum, kesinlikle riyakarlık anlamında değildir. Onlar çok gururlu ve ihtişamlı oldukları için mecburen böyle davranırlar.
Belki utangaç ve çekingen bir aslan tanıyorsunuzdur. Bence bu kesinlikle yanıltıcı bir tespittir. Çünkü içe dönük bir aslan yoktur aslında.
Yaşadıklarının etkisi ile sessiz bir dönem geçiriyor olsalar da tüm
aslanlar çevrelerini yönetme hakkını kendilerinde bulurlar. Hem bu
konuda başarılıdırlar, hem de bunu sağlayabilecek donanımlara
sahiptirler. Eğer tüm aslanların dışa dönük ve güçlü olduğuna
inanmıyorsanız, gururlarının kırıldığı bir anda onları izleyin. Ne kadar
ihtişamlı bir şekilde kendisini savunduğunu göreceksiniz.
Genel özellikleri gereği aslan burcunun her işini bir gösteriye dönüştürdüğünü
söyleyebiliriz. Konuşmaları ve hareketleri onları tam bir yönetici
olarak lanse eder. Gösteriş merakı, aslan burcunun özellikleri arasında
önemli yer tutar. Bazıları yaşlandıkça bu hallerinden taviz verseler de,
bu ancak belirli bir sınıra kadardır.


Aslan Burcu Övülmekten Hoşlanır


Övülmek ihtiyacı, aslan burcunun özellikleri arasında en tipik olanlardandır. Hemen hemen bütün aslanlar övülmekten hoşlanırlar. Yerilmektense en nefret eden burçtur aslan burcu. Çünkü egoları çok güçlüdür.
Her zaman ilgi odağı olmak isterler. Toplum içinde ihmal edilmeyi
kaldıramayan bir yapıya sahiptirler. Eğer ilginin üzerlerinden kaydığını
görürlerse, son derece usta hareketlerle hemen ilgi odağı olmayı
başarırlar.
Aslan burcunun özellikleri değerlendirildiğinde, kendilerini
diğerlerinden üstün görme eğilimleri dikkat çeker. Eğer onların
üstünlüklerini görmezden gelir, hele hele onları eleştirirseniz, asla
bir arada olamazsınız. Övülmek ve takdir edilmek
aslanlar için yaşamsal bir öneme sahiptir. Enerjilerinin kaynağı
durumundadır. Eleştirildiklerinde tüm enerjilerini yitirirler. Aslan
burcunun özellikleri arasından bu en önemli olanını bilenler için gönül
almak çok kolaydır. Çünkü ne kadar öfkeli ve hırslı bir halde olurlarsa
olsunlar övgü karşısında yelkenleri suya indirirler.
Aslan burcu ile sağlıklı bir ilişki kurmak istiyorsanız onun
eleştirilmekten ne kadar nefret ettiğini ve övülmeye ne kadar ihtiyaç
duyduğunu bilmek zorundasınız.

sikiş