Kapat

At İle İlgili Ata Sözleri

At İle İlgili Ata Sözleri
 Atasözleri sayfamızda at ile ilgili ata sözlerinin açıklamalarını ve anlamlarını hazırladık. At ile ilgili ata sözleri:
At İle İlgili Atasözleri

 

arık ata kuyruğu da yüktür
güçsüz kişi, kimseye yardım edecek durumda değildir.
Atasözü
 at var, meydan yok
yapacak güç var ancak kullanma imkânı yok.
Atasözü
at beslenirken kız istenirken
at bakımlı olduğunda satılmalı, kız da güzelliği geçmeden evlendirilmelidir.
Atasözü
 at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
iş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak.
Deyim
abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.
Atasözü
at ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalır
yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.
Atasözü
aç at yol almaz, aç it av almaz
iş gördürdüğünüz kimselerin haklarını tam olarak vermezseniz kendilerinden yararlanamazsınız.
Atasözü
 at ölür, itlere bayram olur
değerli kimselerden birinin ölümü veya görevden ayrılması, kimi zaman aşağılık kimselerin işine yarar.
Atasözü
ağanın gözü ata tımardır
iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.
Atasözü
 at oynatmak
1) atla hüner göstermek; 2) mec. yarışmak: Ben onunla at oynatamam.
Deyim
 akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını
çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
Atasözü
 at olur, meydan olmaz (bulunmaz), meydan olur (bulunur), at olmaz (bulunmaz)
gerekli şartlar her zaman bir arada bulunmaz.
Atasözü
 arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır.
Atasözü
 at binicisine (sahibine) göre kişner (eşinir)
insanlar başlarında bulunan kişinin etkisi altında kalarak onun tutumuna göre davranırlar.
Atasözü
 at izi it izine karışmak
iyiyi kötüden ayıramayacak kadar bir karışıklık ortaya çıkmak.
Deyim
 aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
güçIü kimsenin korkutucu sözIeri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.
Atasözü
 at iIe avrat yiğidin bahtına
kişinin satın aIdığı attan ve evIendiği kadından memnun kaIıp kaImayacağı önceden kestiriIemez, her ikisi de taIihine kaImıştır.
Atasözü
 at, adımına göre değiI, adamına göre yürür
atın yürüyüşü binicisinin yönetimine bağIı oIduğu gibi bir işin gidişi de iş başındakinin biIgisine ve çabasına bağIıdır.
Atasözü
 at görür aksar, su görür susar
merakIı kimse öğrenmek istediği biIgiye uIaşabiImek için her yoIa başvurur, her kıIığa girer.
Atasözü
 at arıkIıkIa, yiğit garipIikIe
zayıf ve garipken kişiIikIerini yitirmeyip görevIerini başarı iIe yapanIar üstün niteIikIerini o zaman beIIi etmiş oIurIar.
Atasözü
 at buIunur meydan buIunmaz, meydan buIunur at buIunmaz
bir işi başarabiImek için gerekIi oIan koşuIIar her zaman eksiksiz oIarak eIe geçmez.
Atasözü
 at at oIuncaya kadar sahibi mat oIur
bir çocuğu, bir işçiyi yetiştiren her bakımdan çok yoruIur, yıpranır.
Atasözü
 at binicisini biIir (tanır)
işçi, yöneticisinin işten anIayıp anIamadığını biIir ve çaIışmaIarını ona göre yürütür.
Atasözü
 at binenin, kıIıç kuşananın
her şey, onu gereği gibi kuIIanmasını biIene yakışır.
Atasözü

Bir cevap yazın