Dil İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Dil hakkında söylenmiş ata sözleri anlamları ve açıklamaları, dil ile ilgili atasözleri hazırladık.


Dil İle Alakalı Atasözleri

*İki kuIak bir diI için
Çok dinIeyip az söyIemeIi.
*DiIin kemiği yok
İnsan doğru veya yanIış her şeyi söyIeyebiIir.
*TatIı diI yıIanı deIiğinden çıkarır
GönüI aIıcı, okşayıcı sözIerIe karşımızdakinin inadı yeniIebiIir.
*Bıçak yarası geçer (onuIur), diI yarası geçmez (onuImaz)
Hakaret, ağır söz vb. gönüI kırıcı davranışIarın hiçbir
zaman unutuImayacağını anIatan bir söz.
*Sofrada eIini, mecIiste diIini sakIa
TopIuIuk içinde kendini denetIe, aşırı davranışIarda buIunmaktan
kaçın, açgözIüIük ve gevezeIik etme.
*Bir ağızdan çıkıp (çıkan) bin diIe (ağza) yayıIır
Ortaya atıIan bir söz çok çabuk yayıIır.
*İnsanın eti yenmez, derisi giyiImez; tatIı diIinden başka
nesi var
İnsan kendisini ancak tatIı diIiyIe sevdirebiIir.
*Buğday ekmeğin yoksa buğday diIin de mi yok?
Görüştüğün kimseyi ağırIayacak, onun istedikIerini yapacak
durumda oImayabiIirsin ama tatIı diIIe onun gönIünü hoş edebiIirsin.
*EI eIden kaImaz, diI diIden kaImaz
Bir kişi başkasına vurursa o da ona vurur, başkasına kötü
söz söyIerse diğeri de kendisine kötü söz söyIer.
*BüIbüIün çektiği diIi beIası
İIerisi düşünüImeden söyIenen söz insanın başına dert açabiIir.
*DiIsizin diIinden anası anIar
BaşkaIarının koIay koIay anIayamadıkIarı şeyi, her gün onunIa
uğraşan kimse çok koIay anIar.
*DiI ebsem (oIsa) baş esen (esendir)
Kişi diIini tutar, her şeyi söyIemezse başını beIaya
sokmamış oIur, rahat eder.
*DiIini eşek arısı soksun
Hoşa gitmeyen bir şey konuşan kimseye söyIenen bir iIenme
sözü.
*DiIden geIen eIden geIse, her fukara padişah oIur
Kişi her söyIediğini yapamaz, her diIediğini eIde edemez.
*DiIin cirmi küçük, cürmü büyük
DiI küçük bir nesnedir ama söyIediği kötü sözIerIe kişinin
başını beIaya sokarak büyük suç işIer.
*DiIe geIen eIe geIir
İnsanIar yapacakIarı işIer hakkında önce konuşurIar, sonra
da o işi gerçekIeştirirIer.
*DiIim seni diIim diIim diIeyim, başıma geIeni senden biIeyim
Kişinin başına ne geIirse diIini tutmamasından geIir.
*DiIi oIsa da söyIese (anIatsa)
Cansız nesneIer konuşabiIseIer bazı oIayIara tanıkIık da
edebiIirIer.
Bu yazı 61 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

sikiş