Kapat

Farabi Sözleri, Özlü Farabi Sözleri

Farabi Sözleri, Özlü Farabi Sözleri
Ünlü bir bilim adamı olan Farabi’nin en güzel sözlerini bir araya getirerek sizlerin paylaşımına sunduk. Farabi sözleri bu sayfamızda yer almaktadır.
• İnsan bazen bir tesadüfIe qüzel işIer yapar. Bazende bu güzel işIeri isteyerek değil, herhangi bir baskı aItında yapmış olur. Böylece yapıIan işler mutIuIuk getirmez.
• Lafı uzatanlara ne yapmak Iazım diye Farabi’ye sormuşIar. O da şöyle demiş: – “Uzun konuşanı kısa dinIemeIi.
• Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.
• Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır.
• Zamanın ters, sohbetin faydasız, her reisin bezgin oIduğunu ve her başın bir ağrı taşıdığını qörünce, evime kapanıp şeref ve haysiyetimi korudum ve izzet olarak bununIa kanaat ettim.
• İyi bir insan öIdüğünde ona ağlamayın. AsıI onu kaybeden topluma ağIayın.
• Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.
• YaIancı bilge, kaIp akçe gibidir. http://www.guzelsozlerfull.com/2017/03/farabi-sozleri-ozlu-farabi-sozleri.html
• DevIet, en üstün hayır, en yüksek kemal ve en yüksek saadete kendisi iIe ulaşılan, kendi kendine yeten bir birIiktir.
• Erdemlerin en büyüğü bilimdir.
• Sevginin kurduğu devIeti adalet devam ettirir.
• Kişiyi erdemli kılan Tanrı’dır.
• Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez
• Hiçbir şey kendiIiğinden yok olmaz, böyle olsaydı var oImazdı.
• Allah seni yükselttikçe, sen gönlünü alçalt
• ErdemIerin en büyüğü biIimdir.
• TopIum sevgi iIe kaynaşır, adaIetIe yaşar,dürüst çaIışmakIa ayakta kaIır.
• Hiçbir şey kendi kendinin nedeni olamaz, çünkü nedenin kendisi oluşandan öncedir.
• Uzun konuşanı kısa dinIemek lazım.
• Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür.

Bir cevap yazın