Hayvanlarla İlgili Atasözleri ve Anlamları

Hayvan ile ilgili atasözleri anlamları ve açıklamalarını sayfamızda bulabilirsiniz. Hayvanla ilgili ata sözleri

Hayvanla İlgili Anlamlı Atasözleri

-Köpeksiz sürüye kurt girer
Koruyucusuz topluma, bekçisiz ülkeye düşman saldırır.
-Horoz ölür, gözü çöplükte kalır
Kişinin sevdiği şeye karşı olan hırsı ölünceye kadar sürer.
-Çıngıraklı deve kaybolmaz
Varlığını gösteren kişi, eser bırakan kişi nerede olursa
olsun unutulmaz
-Ata binersen Allah’ı attan inersen atı unutma
Ata bindiğin zaman insafsız olma, hayvanı çok hırpalama.
Buna Allah razı olmaz. Attan indiğin zaman da onun yemini, suyunu, tımarını
unutma
-Talı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Tatlı dil, güzel söz azgın düşmanı bile yola getirir.
-Atına bakan ardına bakmaz
İyi bakılmış ata binen, düşman bana yetişecek mi diye
arkasına bakmaz. İyi bakılmış at sahibine güven verir.
-Yalnız öküz çifte koşmaz
İki kişi ile yapılması gereken bir işi tek kişi ile yapmaya
kalkışmak doğru değildir.
-At yiğidin yoldaşıdır
Türk, atı çok sever. Birçok işlerini onunla arkadaşlık
ederek yapar. At Türk’ün savaşta kahramanlık ortağıdır. Yolculuğu onunla yapar,
yükünü onunla taşır. Atın özellikleri yiğitle birlikte söylenir.
-Yılanın başı küçükken ezilir
Büyüyeceği belli olan her tehlike, daha başta önlenmeli,
düşman güçlenip, zarar verecek duruma gelmeden ezilmelidir.
-Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin
Üzerinde yük bulunan at yokuş aşağı inmekte zorluk çeker.
-Yumurtlayan tavuk bağırgan olur.
Çalışan ve verimli kişi, kendini göstermek ve yaptığını
herkese duyurmak için sesini yükseltir.
-Bir çöplükte iki horoz ötmez
Bir toplumda iki baş olmaz. Olursa aralarında anlaşmazlık
çıkar, biri ötekini uzaklaştırır.
-Yuvayı yapan dişi kuştur
Bir evin yönetim, geçim düzenini ve ailesinin mutluluk
içinde yaşamasını kadın sağlar
-Bir koyundan iki post çıkmaz
Bir kimseden verebileceği kadar birşey aldıktan sonra,
dolambaçlı yolla aynı şeyi tekrar almaya çalışmak, boşuna emek harcamaktır.
-Yavuz at yemini arttırır.
Görevini başarı guzelsozlerfull.com işle yürüten kişi, bunun karşılığını görür.
Gücü artan kişi de görevini daha büyük bir çabayla yapar
-Bülbülü altın kafese koymuşlar “ah vatanım” demiş
Kişi, yurdu dışında ne kadar iyi bir yaşam ortamında olursa
olsun yine yurdunu arar, onun özlemini çeker.
-Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
Kirli şeylerle birarada bulunanalar, ne kadar ufak olursa
olsun ve ne kadar zararsız görünürse görünsün, içimiz almaz.
-Bülbülün çektiği dili belası
Bülbül güzel öttüğü için kafese konulmuş özgürlüğünü
kaybetmiştir. Kişi bundan ibret almalı dilini tutmalıdır. Düşünülmeden söylenen
sözler, yersiz konuşmalar insanın başını derde sokar.
-Leyleğin ömrü laklakla geçer
İşsiz kişi bütün zamanını gevezelikle, çene çalmakla
geçirir.
-Canı yanan eşek attan yürük olur
Bir durumdan canı yanmış kişi, o durumun bir daha başına
gelmemesi için elinden gelen çabayı harcar, başaramayacağı düşünülen işleri
başarır.
-Leyleği kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider
Sürekli olarak bir iş üzerinde durmayan, maymun iştahlı olan
kişiye kimse güvenmez
-Havlayan köpek ısırmaz
Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse,
eylemli bir saldırıda bulunmaz
-Köpek sahibini ısırmaz
Kişi ne kadar aşağılık olursa olsun, kendini benimseyip
koruyana kötülük etmez
-Deveden büyük fil var
Hiçbir kimse görevinin büyüklüğü ve yetkisinin genişliği ile
övünmemelidir. Çünkü ondan üstünü de vardır.
-Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
Başkasının malı bize olduğundan daha değerli görünür. Oysa
aynı şey bizde de vardır.
-Her koyun kendi bacağından asılır
Herkes kendi suçundan sorumludur
– Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar
Kişi çalışıp, kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli,
çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir.
-İt ürür, kervan yürür.
Doğru yolda olanlara çatanlar, kervana ürüyen köpeğe
benzerler. Bu tür karşı koymalar, yürüyüşü engellemez.
-Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar
Büyüklerin tuttuğu yol küçüklere örnek olur, onlar da aynı
yolu izler.
-İki tımar bir yem yerine geçer
Atı sık sık tımar etmek, yemle beslemek kadar önemlidir.
-Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü
şaşırmış
Görgüsüz kişi, görgülü kişinin yaptığını yapmaya çalışırsa
beceremez. Kendisinin doğal davranışını da yitirir, gülünç olur.
-Kanatsız kuş uçmaz
Gereken imkanlarla donanıp güçlenmeyen kişi amacına ulaşamaz
Bu yazı 7 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak