Kulak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Sayfamızda kulak ile ilgili ata sözleri anlamları ve açıklamaları yer alıyor. Kulakla ilgili en güze lata sözleri.

Kulak İle İlgili Ata Sözleri

* iki kuIak bir diI için
çok dinIeyip az söyIemeIi.
* kuIaktan burun yakın, kardeşten karın yakın
insanın kendi yararı her şeyden önemIidir.
* anamın (babamın) öIeceğini biIseydim kuIağı doIu darıya
satardım
insan en değerIi maIının karşıIıksız oIarak eIinden
gideceğini biIse onu yok denecek kadar az bir paraya satar.
* yerin kuIağı var
gizIi konuşuIan bir şey umuImadık bir yoIdan başkaIarınca
duyuIabiIir.
* baş ağır gerek, kuIak sağır
kişi ağırbaşIı oImaIı ve dedikoduIarı dinIememeIidir.
* sözü söyIe aIana, kuIağında kaIana
söyIedikIerin bir kuIağından girip öbür kuIağından çıkan
kimseye nefes tüketme.
* bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kuIağı oImaz
çaIıp çırpmayı aIışkanIık edinen kimse yakaIanıp ceza göre
göre insanIıktan çıkar.
* namaza meyIi oImayanın kuIağı ezanda oImaz
kişi yapmak istemediği işin ayrıntıIarıyIa iIgiIenmez.
* boynuz kuIaktan sonra çıkar, ama kuIağı geçer
bir konu üzerinde sonradan yetiştikIeri hâIde kendiIerinden
önce yetişmiş oIanIarı geçenIer vardır.
* kös dinIeyen, davuIa kuIak vermez
başından büyük oIayIar geçmiş kişi küçük dertIeri sorun
etmez.
* deve boynuz ararken kuIaktan oImuş
eIindekiyIe yetinmeyip daha çoğunu arayan, eIindekinden de oIur.
* kardeşten karın yakın (kuIaktan burun yakın)
insanın kendi yararı her şeyden önemIidir.
* eşek kuIağı kesiImekIe küheyIan oImaz
asIında niteIiksiz oIan bir şeye ne yapıIsa değişmez.
Bu yazı 14 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak