Kapat

Ölūme teslim olacaǧim, ama hayata asla / Erol Anar Sözleri

Ölūme teslim olacaǧim, ama hayata asla / Erol Anar Sözleri


1.Kazanacağına inanmayan birisinin
kazandığı zafer, buruktur.


2.Yürekte ve beyinde yankısını
bulabilen ve hayata anlam yükleyen her şey güzeldir.


3.Hayat farkına varmadığın sürece
bir rüyadan başka bir şey değildir.


4.Ölūme teslim olacaǧım, ama hayata asla.


5.Ȍzgürlüğü elde
edemezsiniz. Özgürlük olabilirsiniz ancak. Özgürlük olmak demek, özgürlüğe olan
inanca sahip olmak demektir.
 


6.Ȍzgürlük
bence, bu sonsuz yolculukta bir sonuç değil, bir başlangıç noktasıdır: Daha
mutlu ve daha yaratıcı olmanın olanaklarını çoğaltan bir başlangıç.


7. Özgürlük ile mutluluk arasında bir bağ
vardır. Fakat kendisini mutlu hisseden insan, her zaman özgür hissetmeyebilir.
Ya da kendisini özgür hisseden insan, her zaman mutlu hissetmeyebilir.


8.Őzgürlük, yarının değil, bugünün şimdiki an’ın sorunudur.
Dőnüșüm ve değișim de șimdiden, burada bașlamalıdır. Bu da iktidarı ele
geçirerek ve bașka bir baskı mekanizması kurarak değil, hiyerarșiden mümkün
olduğunca arınarak, kendi içinde bir gerçek dőnüșümden, doğrudan demokrasiden
geçer.


9.Hemen
şimdi ve burada olmayan ö
zgürlük,
gelecekte de olmayacaktır.


10.
Herkesin denizi kendisine okyanustur.


11. Kâğıt
kayıklarda tükettiğimiz kâğıttan hayatlara benziyor ömürlerimiz.


12. Her șey insanların kim tarafından olursa olsun
yőnetilmeyi reddettikleri ve inisiyatif aldığı zaman farklı olacak.


13.Herșey  içimizdeki devleti ve iktidar tutkusunu
yenmekle bașlıyor.


14.Kapitalizm, paranın sevgi ūzerindeki iktidarıdır.


15.Kapitalizm insanın tüm zamanını çalmakta ve bőylece
onu kőleleştirmektedir. İnsanların artık daha fazla para kazanmaktan başka bir
amacı yoktur, bu daha fazla para daha az entelektüel faaliyet, daha az insani
yaşamdır.
 


16.Evrensel insan olmak demek, kendi őz
kimlik ve değerlerini yadsımak degil, tam tersine bu değerlerden yola çıkarak
bütünsel evrensel bir boyuta ulaşmak anlamina gelir. Evrensel insan, çok yőnlü
insandır; psikolojiden felsefeye, sanata edebiyata, birçok alanda őğrenir.
Kafası açıktır, dogmatik değildir ve araştırmacıdır. O őğrendikçe bildiğini
degil, daha çok bilmediğini düşünür ve bilginin sınırsız olduğunun farkındadır.


17.İçinde yaşadığımız çağ, her ne kadar ‘bilgi
ve enformasyon çağı’ olarak nitelense de özünde anti-entelektüel bir çağdır. Bu
ilk bakışta bir paradoks olarak görünse de, yadsınamaz bir gerçektir.


Not: Bu aforizma ve
alıntılar Erol
Anar’ın  çeşitli kitap ve yazılarından derlenmiştir.

Bir cevap yazın