Kapat

Siyaset İle İlgili Sözler, Siyaset Sözleri

Siyaset İle İlgili Sözler, Siyaset Sözleri
Bu sayfamızda siyaset ile ilgili sözler ve siyaset sözleri paylaşıyoruz. Siyaset üzerine söylenmiş en güzel sözler ve ünlü politikacıların sözleri aşağıdadır.
• Siyaset bir ilim değil, bir sanattır. Otto von Bismarck
• Siyaset ile uğraşmamanın cezası, sizden daha aptaI oIanIar tarafından yönetiImektir. – Platon
• Lider örnekle liderlik eder, güçle değil. Sun Tzu
• Öldürmek yasaktır, dolayısıyla tüm katiller cezalandırılır; tabi çok sayıda ve trampet sesleri eşliğinde öldürmedikleri sürece
• Siyaset, sezdirmeden değişme sanatıdır. Andre Maurois
• Demokrasi, finansal oligarşiyle uyumlu değildir.
• Politikacının dili, sivri değil kıvrımlı olur. Victor Hugo
• Sıkılmış bir yumrukla tokalaşamazsınız.
• Benim iki gömleğim var biri bayramlık biri idamlık. Turgut Özal
• Probleme getirilen hükümet çözümü en az problem kadar kötüdür.
• Hükümetler öğrenmez, insanlar öğrenir.
• Millete efendilik yoktur Hizmet vardır Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1921 M.Kemal ATATÜRK
• Demokraside oyunuz sayılır, feodalizmde sayınız oydur. Mogens Jallberg
• Kanuna karşı geleceksen bunu iktidarı elde etmek için yap, diğer tüm hallerde kanuna uy.
• Demokrasi sosyalizme giden yoldur. Karl Marks
• Demokrasi ve diktatörlük arasındaki fark şudur: Demokraside önce oy verir sonra emirler alırsınız. Diktatörlükte oy vermekle zaman kaybetmezsiniz.
• Bürokrasi, hızdan dehşete düşer ve basitlikten nefret eder. Robert Slater
• Halk herhangi bir şeye inanacaktır, sonuçta kendisi, gerçek üzerine kurulmamıştır.
• DünyanIn en yüce tahtına da çıqsanız oturacağınız yer kendi kıçınızın üstüdür. Friedrich Nietzsche
• Demokrasi, finansal oligarşiyle uyumlu değildir. Che Guevara
• Ülke çapındaki bir adayın insanların hatırlayacağı şeyler söylemesi tehlikelidir.
• Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir. Abraham Lincoln
• Tüm uluslar birbirini aşağılar. Hepsi de haklıdır.
• Her siyasi parti, kendi yalanını yutarken ölür. John Arbuthnot
• Delilik, kişide seyrek görülen bir nesnedir: Gruplar, partiler, uluslar, çağlar için ise bir kural hâlindedir.
• Askeri harekat, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar. Atatürk
• Tarih, üzerinde uzlaşılan yalanlar kümesidir.
• Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakamazlar. S.L.Braundon
• Lider, umut taciridir.
• Biraz hükümet ve şans hayatta gereklidir. Ama sadece bir aptal ikisine de güvenir. J. O’Rourke
• Politikada aptallık bir handikap değildir.
• Bugünün güneşiyle dünün çamaşırlarını kurutamazsınız. Süleyman Demirel
• Hükümetin sonu toplumun mutluluğudur.
• İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
• Korku çoğu yönetimin kaynağıdır.
• Politikacıya soru sorma ki sana yalan söylemesin. Dashiell Hammett
• Lord Acton Tehlike, belli bir sınıfın yönetmeye uygunsuzluğu değildir. Tüm sınıflar yönetmekten acizdir.
• Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür. James F.Clarke
• Politika, endüstrinin eğlence şubesidir.
• Hayatın sırrı, çok çok fena kandırılmanın zevkini takdir etmektir. Oscar Wilde
• Sırtı yere geldikten sonra kazanmış olmak, yalnız siyaset alanında görülür. Edgar Fause
• Demokrasi sosyalizme giden yoldur.
• Ben kurtarıcı değilim. Kurtarıcı diye bir şey yoktur. İnsanlar kendilerini kurtarırlar. Che Guevara
• Kapitalizmde insan insanı sömürür. Komünizm sadece bunun tersidir.
• İnsan devrimde ya kazanır ya da ölür, eğer bu gerçek bir devrimse. Che Guevara
• Ülkeye sadakat, her zaman; hükümete sadakat, hak ettiği zaman.
• Hata yapmak insanlara vergidir, bunu başkalarının üstüne atmak politikadır. Bili Vaugheur
• Bütün devrimler buharlaşıp gider ve ardında yeni bir bürokrasi balçığı bırakır.
• Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa yaşayamaz. Abraham Lincoln
• Alt sınıflardaki sefalet, üst sınıflardaki insanlıktan çoktur.
• Bir insan hakkında fıkralar yapılmaya başladı mı, artık onun istifası gelmiştir. Benjamin Disraeli
• Siyasete karışmayan yurttaş; zararsız değil, yararsızdır.
• Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Necmettin Erbakan
• Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır.
• Propaganda öyle bir sanattır ki insan başkasının ayağına basarken, kendisi ah der. Bob Hope
• Siyaset ilminden habersiz tarih; meyvesiz, tarihten habersiz siyaset ilmi; köksüzdür.
• Ülkeye sadakat, her zaman; hükümete sadakat, hak ettiği zaman. Mark Twain
• Obur iktidar, hazımsızlıktan ölür.
• Siyasetle uğraşmamanın cezası, sizden daha aptal olanlar tarafından yönetilmektir. Platon
• Politika güç bir iştir, ona kendiliğinden katılan kimse, ondan şikâyet etmemelidir.
• Tüm politikacılar aynıdır, tek farkları suratlarıyla boylarıdır. Thedore Roosevelt
• Propaganda öyle bir sanattır ki, insan başkasının ayağına basarken kendisi “ah” der.
• Bütün devrimler buharlaşıp gider ve ardında yeni bir bürokrasi balçığı bırakır. Franz Kafka
• Siyaset bir insan etkileme sanatıdır. Bu sanatı sadece ona yetenekli olanlar uygulayabilir.
• Politika, politikacılara bırakılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Charles DeGaulle
• Siyaset; doğru hayaller üzerine söylenen, yalanlardan oluşur.
• Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur. Abraham Lincoln
• Politika kansız savaş, savaş ise kanlı politikadır.
• En kudretli uyuşturucu, politikacının ağzından çıkan kelimelerdir. Rudyard Kipling
• Partiler gemideki yolculara benzerler, eğer gemiyi devirecek olurlarsa hepsi de yok olacaklardır.
• Siyasetçinin aile terbiyesi, avam kamarasında konuşmaya başladığı zaman belli olur. Bernard Shaw
• Bir politikacının amacı sürekli iktidar olmaktır. Bu çaba ona çoğu zaman sorun çözme görevini unutturur.
• Bir oy tüfeğe benzer, işlevselliği kullanıcının karakterine bağlıdır. Theodore Roosevelt
• Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Necmettin Erbakan
• Bağımsızlar, politikayı politikacının tutsaklığından, kurtarmayı isteyenlerdir. Franklin D. Roosevelt
• Bir adam ölebilir,milletler kurulur veya çökebilir;ama fikirler her zaman yaşar. John F. Kennedy
• Kötü politikacıları kazandıranlar, oy vermeyen iyi yurttaşlardır. George Jean Nathav
• Savaşsız bir dünyanın mimarları askerlik hizmetini reddeden gençler olacaktır. – Albert Einstein
• Siyasette kuraldır; müttefiklerini herkesin yanında öv, sonra arkalarından konuş. Palmiro Togliatti
• Ülkenizi sevin ama hükümete asla güvenmeyin. – Robert Heinlein
• Ahlak bakımından yanlış olan bir şey, politika açısından da doğru olmaz. E. Gladstone
• Kapitalizmden sosyalizm yaratmak omletten yumurta yapmaya benzer. – Vadim Bakatin
• Ülke çapındaki bir adayın insanların hatırlayacağı şeyler söylemesi tehlikelidir. Eugene McCarthy
• İnsanın düşünememesi liderler için ne büyük şans. – Adolf Hitler
• Politika, insanların kendilerini ilgilendiren şeylerden alıkoyma sanatıdır. Paul Walery
• Bir nefesine bile hükmedemeyeceğimiz bir dünya için boyun mu bükeceğiz, zalime eyvallah mı diyeceğiz? ERTURUL GAZİ
• Halk herhangi bir şeye inanacaktır, sonuçta kendisi, gerçek üzerine kurulmamıştır. Edith Sitwell
• Zamanın değişmesi ile hükümlerin değişmesi inkar olunamaz” kaidesi adalet sistemimizin temel taşıdır 1922 M.Kemal ATATÜRK
• Devrim korkutucudur ama seçim kampanyaları da iğrençtir. Nicolas Gomez Davila
• Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir Düşmanın da olsa hürmet etmek lazımdır. 1922 M.Kemal ATATÜRK

Bir cevap yazın