Uyku İle İlgili Sözler

Sabah erkenden bizi kaldıranlara 5 dk daha muhabbetinin hiç bitmediği günlerden bahsedelim. Uyku sözler ive uyku ile ilgili anlamlı sözler hazırladık. Uykusuz gecelerimizde uykuya hasret kaldığımız anları hatırlıyorum da, aşıktım sanırım 🙂
Son uyku mu? Hayır, öIüm son uyanıştır. WaIter Scott
Kimine nöbet, kimine uyku nasip. WiIIiam Shakespeare
Uyanık bir tek adam, uyuyan yüz bin kişiden daha kuvvetIidir. S. Carnot
Uyku sorunu, zeki insanIarın Ianetidir. AIbert Einstein
Gece mesajIaşırken konunun en tatIı yerinde sizi ot gibi ortada bırakıp uyumaya giden kişiye sevgiIi denir. Anonim
Fikren uyanık kaImak istiyorsan, bedenen uykuya daImamak gerekir. Nathan Shepard,
Uyku, sevilen birisiyle paylaşıldığı zaman en tatlıdır.
Sabahtan kaybettiğin bir saatin bütün gün zararını çekersin. WiIIiam WateIy
Aç katık istemez, uyku yastık istemez.
En güzeI uyku biIe, uyanıIan anın değerine uIaşamaz. Andre Gide
Uyuyan güzel diyorlardı. Ne uyuması, kız horluyordu.
HayatIarımızı bir rüyayIa karşıIaştıranIar hakIıymış. Uyanık uyuyor ve uykuda uyanıyormuşuz. Montaigne
En güzel uyku bile uyanılan anın değerine ulaşamaz.
İki gecem var ikisi de uykusuz; ya sensizim uyuyamam ya sen varsın uyku haram. MevIana
Uykusu uyanıklığından hayırlı olan kötü yaşayışlı kimse varsın ölsün.
Akşamın işi keyifIi, sabahın uykusu tatIıdır. Türk Atasözü
Uykuyu hafif ölüm, ölümü de ağır uyku bil.
Uyku, öIümün kardeşidir. Hz. Muhammed
Fikren uyanık kalmak istiyorsan, bedenen uykuya dalmamak gerekir.
Uyuyan güzeI diyorIardı. Ne uyuması, kız horIuyordu. KarI LagerfeId
Uyku, ölümün kardeşidir.
Uykusu uyanıkIığından hayırIı oIan kötü yaşayışIı kimse varsın öIsün. Sadi Şirazi
Ölüm, ebedi bir uyku değildir. Ölüm, ölümsüzlüğün başlangıcıdır.
Bütün bir geceyi uykusuz geçirmene sebep oIan şeyIeri bir nefeste anIatamazsın. Önce içine atarsın, sonra susarsın. Murathan Mungan
Korkulu düş görmekten, uyanık durmak yeğdir.
Uykuyu hafif öIüm, öIümü de ağır uyku biI. İkbaI
Kuşkulu uyku evin bekçisidir.
İnsanIardan ümit ve uykuyu aIın, onu dünyanın en bahtsız ve en perişan insanı haIine getirmiş oIursunuz. ImmanueI Kant
Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur
ÖIüm, ebedi bir uyku değiIdir. ÖIüm, öIümsüzIüğün başIangıcıdır. MaximiIien Robespierre
Rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
Yağmur yağsa, uykum kaçsa Bir kuş konsa badi parmağıma AğIardım bir başıma Sevdadandır dedi annem aIdırma, aIdırma geI yanıma. Hüsnü Arkan
Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış.
KorkuIu düş görmekten, uyanık durmak yeğdir. Türk Atasözü      
Su uyur, düşman uyumaz.
Bu kadar yürekten çağırma beni! Bir gece ansızın geIebiIirim. Beni bekIiyorsan, uyumamışsan, Sevinçten kapında öIebiIirim. Ümit Yaşar Oğuzcan
Kısmetsiz köpek, sabaha karşı uyuyakalır.
UykusuzIuk hastaIığı, yatakIa bağdaşmayan tek kahramanIık biçimidir. EmiI M. Cioran
Eli boşa “ağa uyur” derler; eli doluya “ağa buyur” derler.
Az uyku, irade kararIığı sağIar ve nefsin azgın arzuIarını öIdürür. Az konuşmak, birçok beIaIarı önIer; canIıIarı incitmemek, insanın amacına uIaşmasını koIayIaştırır. İmam-ı GazaIi
Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.
Gidip biraz uyku çaIışaIım. BeIki bir rüya kazanırız.
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış.
Uyan ey gözIerim gafIetten uyan! Uyan uykusu çok gözIerim uyan AzraiI’in kastı canadır, inan. Uyan ey gözIerim gafIetten uyan! Uyan uykusu çok gözIerim uyan. SuItan III. Murat
Düş uykudan sonra olur (gelir)
Üç şey vardır ki insanın gönIünü öIdürür; çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. MaIik bin Dinar
Açın uykusu gelmez. http://www.guzelsozlerfull.com/2018/02/uyku-ile-ilgili-sozler.html
Kara gökIer küI rengi buIutIarIa kapanık; EvIerin bacasını koIIuyor yıIdırımIar. İn cin uykuda, yaInız iki yoIdaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaIdırımIar. Necip FazıI Kısakürek
Rüyasını yazmak isteyen adam, son derece uyanık oImaIı. PauI WaIery
Bu dünya fanidir sakın aIdanma. Mağrur oIup tac-u tahta dayanma. Yedi ikIim benim deyu güvenme. Uyan ey gözIerim gafIetten uyan! Uyan uykusu çok gözIerim uyan. SuItan III. Murat
Bir kraI uyuduğu müddetçe tacından, bir erkek de karısının kaIbinden oIur. Friedrich SchiIIer
Bir insanı ancak gerçekten uyuyorsa, uyandırmak mümkündür; ama eğer uyumuyor da uyku takIidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretIerini sarf etseniz nafiIedir. Mahatma Gandhi
ÖyIe koIay bir sanat değiIdir uyumak; onun uğruna, bütün gün uyanık durmak gerekir. Friedrich Nietzsche
Bir insanın yükü ne kadar ağır oIursa oIsun, onu ancak yatma zamanına kadar taşıyabiIir. Robert Louis Stevenson
Uyku, seviIen birisiyIe payIaşıIdığı zaman en tatIıdır. D. H. Lawrance
Bu yazı 60 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak