Yengeç Burcu Ve Özellikleri (22 Haziran-22 Temmuz)


Yengeç Burcu Ve Özellikleri, Yengeç Burcu Kadını, Yengeç Burcu Erkeği, Yengeç
Burcu
Karakterleri, Günlük Yengeç Burcu, Haftalık Yengeç Burcu , Aşk Ve Yengeç
Burcu, Yengeç Burcu Ve Cinsellik, Yengeç Kadını Ve Erkeği, Yengeç Kimlerle
Anlaşır,
22 Haziran-22 Temmuz Yengeç Burcunun Özelliklerini Öğren, Yengeç Burcu Özelliği

Nedir

Aşırı duyarlı ve duygusal bir yapı, yengeç burcunun
özellikleri arasında en temel olandır. Bu özellik onların alıngan ve
kırılgan bir insan olmasını getirir. Düşüncelerinden ziyade duyguları ile
hareket etmelerini sağlar. Bu duygusal duyarlılık aynı zamanda yüksek sezgi ve
hayal gücünü de getirir.
Yengeç burcu olanların altıncı hisleri son derece
gelişmiştir ve hislerinde kolay kolay yanılmazlar. Yengeç burçları, yumuşak
ruhlarını gizleme çabasındadırlar. Olduklarından çok daha sert görünürler.
Kararsızlık ta, yengeç burcunun özelliklerindendir. Zira, başkalarının
tepkilerinden fazla etkilendikleri için, karar vermekte zorlanırlar.
Tüm burçlar içerisinde belki de en iyi en ilgili anne babalar bu burcun
mensubiyetindedirler. Yengeç burcu olanlar, aile bağlarına son derece değer
verirler. Tüm aile bireylerinin sorunları ile yakından ilgilenirler. Onları
koruma ve kollama görevini üstlenirler. Başkaları onların ailelerine asla söz
söyleyemez. Böyle bir durumda, en büyük dostluklar ve aşklar bile büyük yara
alabilir.
Gelişmiş bir estetik anlayış, yengeç burcunun özellikleri arasındadır.
Bu özellikleri ile yengeçler, bulundukları ortamları da güzelleştirmek için çaba
sarf ederler. Yengeç burcunun özelliklerinden bir diğeri de, sahiplenme
iç güdüsüdür. Kendilerine ait olan her şeyi, değerinin ne olduğu fark etmeksizin
sahiplenirler. Bu da kıskanç bir yapıyı getirir.
Yardım severlik bakımından da
son derece gelişmiştir yengeçler. Onlara türlü sosyal sorumluluk projelerinde,
yardım derneklerinin faaliyetlerinde sıkça rastlayabilirsiniz.
Liderlik konusunda hevesli ve becerikli değildir yengeçler. Hem böyle bir
potansiyele sahip değildirler, hem de bu yönde bir talepleri olmaz. İnisiyatif
almak,
başkaları için önemli konularda kararlar almak onları cezb etmez. Geri
planda kalmayı tercih ederler.


Hassas ve kırılgan bir yapı, yengeç burcunun özellikleri arasında en
önemli olanlardandır. Tüm burçlar içerisinde, duygusal duyarlılıkları ne fazla
olan burç yengeç burcudur. Bu sebepler kuvvetli hissiyatlar da, yengeç
burcunun özellikleri arasındadır. Zaten onları tanımlayan anahtar kelime de,
hissederimdir.
Gelişmiş bir sorumluluk duygusu da, yengeç burcunun özellikleri
arasındadır. Yengeç burcu olanlar sorumluluklarını yerine getirme konusunda son
derece irade sahibidirler. Bu sebeple yaptıkları işlerde mükemmeli arayan bir
özelliğe sahiptirler.
İlişki içerisinde oldukları herkese karşı özverili
olurlar. Bu sebeple yengeç burcu olanlar, iyi bir anne veya baba olurlar.
Yine anne babalarına karşı da son derece alaka sahibidirler.
Yengeç burcunun özellikleri arasındaki bu duygusal yoğunluk,
onlarla geçinmeyi zorlaştıran niteliktedir. Zira yengeçler, kendi
hassasiyetlerinin başkalarında da olmasını beklerler. Her insanın kendileri
kadar düşünceli olamayacağını hesaba katmazlar. Bu yüzden hiç akla gelmeyecek
küçük şeylerden incinirler. Hatta o kadar kırılırlar ki, içlerinde
fırtınalar kopar. Bu tip durumları kolay kolay unutamazlar. Daha kötüsü,
kindarlık ta,

yengeç burcunun özellikleri arasındadır.
Yengeç burcunun duygusallığı, onun, sanatsal ve dini alanda kabiliyetli
olmasını getirir. Enstrüman çalmak, beste yapmak gibi sanat sahasında pek çok
yengeç burcuna rastlamak mümkündür. Yine dini duyguları yüksek olduğu için, din
görevlileri içerisinde pek çok yengeç burcuna rastlamak mümkündür.
Yengeç burcu olanlar son derece hassas karakterlerdir ve onlarla
uyumlu bir ilişki kurabilmenin yolu empati yapmayı adet haline getirebilmekle
mümkündür. Sertlik, kavgacılık, nezaketsizlik onlara göre değildir.

sikiş