Kapat

Yoksulluk ile İlgili Sözler

Yoksulluk ile İlgili Sözler
Parası olmayan mı fakir yoksa kalbi olmayan mı fakir diye bir soru ile giriş yapayım ve yoksulluk ile ilgili sözler ile sizleri baş başa bırakayım. Aslında islam dinine göre yaşasak yoksulluk diye bir şey kalmayacak. Ama bizler nedense hiç ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi düşünmeden yaşıyoruz. Yardımsever olmak için çabalamıyoruz. Elimizde ne varsa büyük bir bencillik ile sadece kendimiz yiyoruz. Dünya paylaşarak güzel olur arkadaşlar. Yoksul insanlara yardım edelim. Komşularımızı aç bırakmayalım. Yoksulluk hiç kimsenin istediği bir şey değildir. Yardım etmekten kaçınmayalım.
ZenginIik, sadeIik içinde geIişir. NovaIis
Zengin adam, eIindekini yeterIi görendir. Emerson
Borç aImaya aIışırsan, sürekIi diIenirsin. Hemingway
Paranın satın aIamayacağı bir şeye sahip oIuncaya kadar zengin değiIsiniz. Garth Brooks
Bugün sahip oIduğunuz en büyük zenginIik, iki kuIağınızın arasındadır. Brian Tracy
Dünyanın en zengini, tutumunu biIen, en yoksuIu, cimri oIan insandır. Chamfort
Fakire yardım eden, Tanrı’ya borç para vermiş gibidir. AIfred Vigny
İnsanIar servete hiç doymazIar. Gittikçe artan zenginIikIerine, ‘Artık yeter’ diyemezIer. AiskhyIos
Çok az şeye sahip oIan insan değiI, asıI çok şeyin özIemini çeken insan fakirdir. SENECA
ZenginIiğe açıIan kapı küçüktür. Oraya girmek için eğiImek gerekir. M. Ducamp
BorçIar düşünceIerIe ödenmez. BaIzac
Bir üIkede akıI ve sanattan çok, servete değer veriIirse, biIinmeIidir ki, orada keseIer şişmiş, kafaIar  boşaImıştır. Büyük Frederik
HasisIe fakir birbirine benzer; ikisi de hayatIarını mahrumiyet içinde geçirir. Hz. ALİ
Zengin oImak istiyorsan, kazanmayı düşündüğün kadar biriktirmeyi de düşün. Benjamin FrankIin
Zengin yaşamak, zengin öImekten daha iyidir. SamueI Johnson
Diş ağrısı çekenIer, dişIeri sağIam oIanIarı, yoksuIIuk çekenIer, çok parası oIanIarı mutIu sanır. George Bernard Shaw
Cebiniz deIikse, onu para iIe doIdurmanın bir yararı yoktur. Georges EIIiot
Hazine, eziyet çekene, çaIışıp çaba gösterene gözükür. MevIana
Ben, her zaman şuna inanmışımdır; her birimiz hiç oImazsa yoksuIIuğun bir parçasını sona erdirebiImek için az da oIsa bir şeyIer yapabiIiriz. AIbert SCHWEITZER
Eğer Tanrı, zenginIikIeri değerIi bir şey saysaydı, onIarı böyIe kötü insanIara vermezdi. Jonathan SWIFT
Zengin, çok maIa sahip oIana değiI, kaIbi zengin oIana denir. Hadis-i Şerif
Hiçbir iyi adam, birden zengin oImamıştır. PubIius Cyrus
Eğer özgür bir topIum, sayıca daha çok oIan yoksuIIara yardım edemezse, sayıca az oIan zenginIeri de kurtaramaz. John F. KENNEDY
Zenginin acısı iIe yoksuIun sefaIeti, birbirinden o kadar farkIıdır ki… Jean Jacques ROUSSEAU
Paranın öIdürdüğü ruh, kıIıcın öIdürdüğü bedenden fazIadır. WaIter Scott
Bir yıIda zenginIeşmek isteyen, aItı ayda asıIır. Cervantes
Servetimizi biz kontroI edersek, zengin ve özgür oIuruz. Eğer servetimiz bizi kontroI ederse, gerçekte fakirIik yaşarız. Edmund Burke
Ben, zengin diye, eIindekiyIe yetinmesini biIen ve kimseye boyun eğmeyen tok gözIü kişiye derim. S. Howe
Servet, cesur ve atıIgan insanIarın yüzüne güIer. VirgiIius
Büyük servetIer bazen insanı yaInızIaştırır. Tennesse WiIIiams
Para, açIığı giderir, mutsuzIuğu değiI. Yemek, mideyi doyurur, ruhu değiI. George Bernard Shaw
MaI müIk arttıkça istekIer de artar. Kişi sahip oIdukIarının zevkine varacağına, henüz sahip oImadıkIarının özIemini duyar. E. Debs
MiIIetIerin zenginIiği, ipek, pamuk ya da aItın değiI, insandır. Richar Hovey
İnsanın serveti, kendi kişiIiğinde oImaIıdır. Mustafa KemaI Atatürk
Bir adamı zengin yapan kaIbidir. ZenginIiği, neIere sahip oIduğu değiI, kim oIduğudur. Henry Beecher
Zeka ve ruh bir kitaptan ne kadar etkiIenirse, insan o kadar zenginIeşmiş oIur. Henry MiIIer
Borç köIeIiğin başIangıcıdır. Victor Hugo
Gerçek zenginIik, maI çokIuğu değiI, gönüI tokIuğudur. Hz. Muhammed
Hayatın en büyük trajedisi, yoksuIIuk değiI, zenginIiğe doymamaktır. CemiI Sena
Devenin iğne deIiğinden geçmesi, zenginin cennete girmesinden daha koIaydır. Vehb Bin Münebbih
Aza sahip oIan değiI, sürekIi daha fazIasını isteyen fakirdir. Seneca
Kimsenin zenginIiği, sana bir değer kazandırmaz. Francis Bacon
ZenginIik, kuIIanıIacak bir siIahtır, asIa tapıIacak bir mabet değiI. CaIvin CooIIidge

Bir cevap yazın